Ungdomschansen.se

Vad är en entreprenör?

En entreprenör är någon som arbetar på entreprenad. Det innebär att man kommit överens med kunden om ett pris och andra villkor och sedan utför uppdraget. Detta är ett mycket vanligt sätt att producera och sälja såväl tjänster som produkter. Väldigt många företagare är således entreprenörer. Stora byggprojekt utförs genom entreprenad och det är även den metod som gäller i många olika branscher för entreprenörer med enskild firma. I lite mer vardaglig mening kan termen syfta på en progressiv företagare. Entreprenör är från början en medeltida fransk term som betecknar en militär befälhavare över en legostyrka.

Den berömda entreprenörsandan

Har du hört talas om begreppet entreprenörsanda? Det är en starkt positivt laddad term som rymmer många av de goda egenskaper man förväntas ha som företagare. Entreprenörsanda och entreprenörskap kan sägas handla om att vara bra på att se möjligheter och sedan arbeta målmedvetet och professionellt med att förverkliga dem. En entreprenör är helt enkelt expert på att både upptäcka och skapa resurser. Goda entreprenörer är också ofta bra på att nätverka och på att använda sociala medier till sin fördel. Man får dock ta stereotypen med en nypa salt eftersom olika branscher kräver olika förmågor och olika typer av entreprenörsanda. Att ha koll på sociala koder är dock viktigt för de flesta entreprenörer som rör sig bland kunder och partners. Klä dig snyggt i kläder från adrian hammond så kan du få den självsäkerhet som kännetecknar många framgångsrika entreprenörer. Att ha förmågan att kunna tänka utanför den så kallade boxen är värdefullt för entreprenörer – det är bara så man utveckla verkligt innovativa affärsidéer.

1200px-Croixrouge_logosSociala entreprenörer löser samhällsproblem

Framgångsrika entreprenörer är önskvärda i samhället, och på såväl regional som statlig och kommunal nivå tas initiativ för att fostra goda entreprenörer. Inte sällan leder sådana satsningar till utvecklandet av vinstgivande företag. Drivhuset är en känd svensk plantskola för entreprenörer. Entreprenören och hans eller hennes företag går hand i hand. Att investera i entreprenörer är alltså det samma som att satsa på nya företag. Socialt entreprenörskap har varit mycket omtalat på senare år. Det handlar om att identifiera och lösa problem för miljö och människor. Sociala företag är inte alltid vinstmaximerande, istället återinvesterar man intäkter i verksamheten för att på så sätt bli bättre och bättre på att lösa problemet i fråga. Ett bra exempel på en social entreprenör är Röda korsets grundare Henry Dunant. Sociala företag måste dock ha en bra affärsmodell för att kunna överleva. Det handlar alltså om en kombination av idealism och känsla för hur man tjänar pengar.