Ungdomschansen.se

Unga svenska rappare

Man kan lätt tro att hiphopen är någonting nytt. Det var bara ett par decennier sedan den slog igenom stort i Sverige med artister som Latin Kings, Petter, Ayo och Infinite Mass. I USA hade det sin början redan under sent 70-tal. Ungdomarna i New York träffades på gatan utanför sina kvarter för att på loopade musikslingor berätta om det som var viktigt. Utanförskapet, fattigdomen och att aldrig riktigt passa in i samhället. Sedan dess har den poetiska musikstilen spritt sig som en löpeld över världen för att i dag vara en av de mest populära musikstilarna som finns.

Hiphopen i Sverige

Under 90-talet hade svensk hiphop en form av storhetstid. Sedan dalade scenen under ett par år för att komma tillbaka med full kraft cirka 10 år senare. Än i dag är det en av de populäraste musikstilarna bland barn och vuxna i alla åldrar. Särskilt de unga har under den här ”andra vågen” börjat ta till sig mer hiphop som speglar livet i utanförskap. Många av de som rappar berättar om det som känns viktigt för dem, och för många är livet i samhällets utkanter vardag. I takt med att musiken växer blir det även fler konserter i Sverige. rapparen STOR var i Göteborg för ett event och inspirerade många unga på sin väg.

Vill berätta sin historia

Har vi verkligen så påtagligt utanförskap i Sverige att de unga behöver ventilera sig om problemen? Ja, det har växt fram med tiden och är en verklighet som många lever i i dag. Områden som präglas av socialt utanförskap och en känsla av att inte höra till blir allt vanligare. Det är en anledning till att hiphopen växer sig starkare, det är de utsattas röst. Det har alltid varit det, och precis som hiphopen var i sin linda i USA, ser vi i dag ett stort behov av att få göra sin röst hörd via musiken. Musik är kultur och berikar de som sysslar med det, samtidigt som utövare genom musiken blir mer språkintresserade och utvecklar sin kreativitet.