Ungdomschansen.se

Hjälpa unga föräldrar

 

Att vara ung förälder i modern tid har länge varit tabubelagt och skamfyllt. När människans medelålder höjdes från 40 till 80 försvann det biologiska behovet av att börja skaffa barn i tonåren, kvinnor giftes inte längre bort innan de blivit vuxna, och man ansåg att unga skulle skaffa sig utbildning och jobb i stället för familj. Under många decennier har folk sett ned på unga vuxna som bildar familj, och fortfarande kan ungdomar med små barn möta starka fördomar.

Young ethnic mother looking at a book with her daughter

Även om föraktet lever kvar hos vissa finns även en större acceptans idag än för tio eller tjugo år sedan. I och med positiv mediauppmärksamhet som TV4:as Unga föräldrar får fler inblick i hur livet kan se ut för ungdomar som även är föräldrar, med alla dess sorger och glädjeämnen. Ungdomarnas kärlek till sina barn och deras starka övertygelse om att de vill bilda familj tidigt ger en ny infallsvinkel på frågan, och fler vill stötta och hjälpa i stället för att döma.

Hur hjälper man då en ung förälder? Oavsett hur stor hängivelsen till barnen är, så är ungdomar fortfarande, till en viss mån, barn själva. Det finns mycket de har kvar att upptäcka, och som de tvingas lära sig snabbt när de har en annan människa att ta hand om. Internet erbjuder mycket hjälp i form av länkar till var man hittar ekonomiskt och känslomässigt stöd men det går inte upp mot att få hjälp från omgivningen – en ung förälder som får stöd från sina föräldrar och vänner kommer både kunna ge sitt barn en tryggare uppväxt och behålla en god psykisk hälsa.

Något av det viktigaste man kan göra är att ge råd om själva logistiken kring ett litet barn – kärlek och uppmärksamhet ger den unga föräldern utan förmaningar från omgivningen. Att däremot tipsa om produkter, skriva listor och dela med sig av sina ”do’s and don’ts” kan vara ovärderlig hjälp. Genom att berätta för de nyblivna föräldrarna att en Bugaboo kommer löna sig i längden, att barnet kan börja äta fast föda vid fyra månaders ålder och att kläderna inte ska ha några snoddar, kan man effektivt minska stress.